WELKOMWelkom op de site Molenbeeldbank

Iconografische Inventaris van het Molenpatrimonium van

Vlaanderen en Nederland 

Meer dan 2100 Molens

 donald.vandenbulcke@gmail.com

Donald Vandenbulcke-Franslaan 94 bus 0305 - Nieuwpoort-België

Op internet sedert 20 Oktober 2010

en op facebook sedert 2014

https://www.facebook.com/groups/279769138752502/

De volledige inventaris staat op 17 verschillende DVD's per provincie.free directory